Tako i treba, jer nakon toliko vremena stasala je nova generacija koja ne želi samu sebe lagati, i živjeti na slavi prošlih vremena. No, to dokazuje da ja Južna Afrika postala ili postaje sve više, stabilna demokracija. Članica grupe BRICS, ali od tih članica stabilne demokracije su samo Brazil, Indija i Južna Afrika. Kina uopće nije demokracija, a Rusija je lažna demokracija.