Jel' to znači da priznaju da su u ratu sa Rusima ?