premalo imamo pravih podataka da znamo o čemu se točno radilo....imao samo neku sliku o tome, stvorenu na temelju kasnijih zapisa..i to nije bio jedini seljački ustanak kod nas, npr. onaj iz 1755 je bio još masovniji, ali nije završio tako tragično, buntovnici su se razišli, nešto ih je povješano. No, taj događaj nije toliko zabilježen u u nacionalnoj svijesti, kao da ga niej ni bilo.